Šilutės Hugo Šojaus muziejaus įkūrimo pradžią reikėtų sieti su 1889 m., kuomet Šilokarčemos dvarą įsigijo Hugo Šojus. Jau anksčiau antikvarines vertybes, iškasenas kaupęs dvarininkas Šilutės dvaro rūmų dviejuose kambariuose įkūrė privatų muziejų, kuriame buvo sukaupta ir eksponuojama lituanistikos, etnografijos ir archeologijos kolekcija. Dvarininko įkurtame muziejuje būta tokių eksponatų, kurių neturėjo nė vienas kitas Lietuvos muziejus.

Šojus bendravo su Karaliaučiaus universiteto profesoriumi Adalbertu Becenbergeriu (Bezzenberger), kuris paskatino domėtis priešistorės radiniais ir lietuvių etnografiniais daiktais. Nors pats dvarininkas archeologinių kasinėjimų neatliko, kuriant muziejų, kaupiant archeologinius radinius aktyviai dalyvavo jo vyriausias sūnus Erikas Šojus.

Labai svarbią vietą muziejuje užėmė etnografijos rinkinys. Gausiausias buvo XVIII–XIX a. baldų, įvairių buities rakandų, darbo įrankių, moteriškų bei vyriškų drabužių, audinių, aprangos detalių ir apšvietimo prietaisų (sietynų) rinkinys. Apie šią ir kitas kolekcijas dr. J. Basanavičius, žurnalistas A. Dėdelė rašo 1924–1928 m. laikraščiuose „Lietuva“. Viename straipsnyje minima, kad, lankydamasis Klaipėdos krašte, Respublikos prezidentas K. Grinius užsuko į Šojų muziejų, kuriame labai domėjosi turtingu etnografiniu rinkiniu.

Be archeologijos ir etnografinio rinkinio H. Šojus turėjo sukaupęs vertingą knygų, dokumentų kolekciją. Tai 1591 m. išleisti J. Bretkūno „Postilės“ du tomai, V. Kojelavičiaus 1650 m. lotyniška „Lietuvos istorija“, 1684 m. išėjusi Ch. Hartknocho „Prūsijos istorija“, J. Laukio (S. Daukanto) 1845 m. išleistas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ ir kitos knygos.

Šojų šeima buvo sukaupusi ir itin vertingą augalų rinkinį. Augalai rinkti 1850–1912 metais. Šiandien tai yra seniausias išlikęs XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios augalų rinkinys iš Prūsų Lietuvos.

Muziejaus kolekcijų vertingumą ir svarbą pabrėžia tai, kad muziejuje lankėsi žymūs to meto Vokietijos ir Lietuvos kultūros bei politikos veikėjai: Vokietijos kronpricas Joachimas, Karaliaučiaus universiteto rektorius A. Becenbergeris, Rytų Prūsijos provincijos vyr. prezidentas P. Moltkė, J. Basanavičius, prof. E. Volteris, Lietuvos prezidentas K. Grinius, ministras pirmininkas E. Galvanauskas, Klaipėdos krašto gubernatorius A. Merkys ir kt.

Būdamas įsitikinęs, kad niekas geriau nežino jo muziejaus rinkinių, ekskursijas po muziejų savo svečiams, netgi tapęs visiškai aklas, vesdavo pats H. Šojus.

Po H. Šojaus mirties 1937 m. dvarą ir jame įkurtą muziejų paveldėjo anūkas Verneris Šojus. Priartėjus karo frontui, 1944 m. rudenį jis su šeima pasitraukė į vakarus. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Šilutę užėmę Raudonosios armijos daliniai apsistojo dvare, daugelis muziejaus eksponatų dingo arba buvo sunaudoti „karo reikmėms“.

Frontui pasitraukus, Martynas Toleikis, muziejaus vyriausiasis preparatorius, savo pranešime rašė: „[…] Per praėjusio karo audras tas muziejus buvo labai nukentėjęs. Didelė dalis eksponatų buvo suversta ant grindų ir sumaišyta su šiukšlėmis. Tad prisiėjo pirma atsargiai ir nuodugniai peržiūrėti visą, kas ant grindų suversta, ir tinkamus muziejui daiktus ir popierius nuvalyti.“ 1945 m. rugsėjo mėn. muziejus buvo perduotas Lietuvos mokslų akademijos žinion, o pati vertingiausia dvarininko sukaupto archyvo dalis (dokumentai, spaudiniai) iš kuriamo Šilutės muziejaus buvo perduoti Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai ir Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai.

Dar 1929 m. į pasiūlymą perduoti dvaro kolekciją steigiamam Tautos muziejui Kaune H. Šojus yra atsakęs, kad jo muziejus neįsivaizduojamas be dvaro. Taigi, didžiuojamės, jog dvarininko noras išpildytas, ir muziejinė veikla iki šiol tęsiama dvare.

 

 

Dr. H. Šojus įamžintas kelionės metu. Fone matosi kaktusai.
Eksponatai iš H. Šojaus archeologinės kolekcijos.

Šojų šeima buvo sukaupusi itin vertingą augalų rinkinį. Augalai rinkti 1850-1912 metų laikotarpiu. Pagrindinės rinkimo vietos yra Rytprūsiuose (Klaipėdos ir Tilžės apskritys), Vakarų Prūsijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir Norvegijoje. Juose yra dumblių, kerpių, asiūklių, paparčių ir žiedinių augalų.

Šiandien Hugo Šojaus muziejuje yra saugomas 1061 augalas.

Šis augalų rinkinys yra seniausias išlikęs XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Prūsų Lietuvoje augalų rinkinys. Vertinant Lietuvos mastu, tai trečias pagal senumą rinkinys po Vilniaus universiteto herbariumo (XVIII a. pabaigos ir XIX a.) ir Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto augalų rinkinio (XX a.).

Iš kairės: Gyslotinis dumblialaiškis, Smilga. Augalai rinkti Lėbartuose, XIX a. pab. – XX a. pr.

Kaip šeimos relikvijos, dovanos arba interjero puošmenos paveikslai buvo kaupiami dvare nuo XIX a. pabaigos iki XX a. vidurio. Šiandien tai vienintelis išlikęs rinkinys, bent iš dalies atskleidžiantis Mažosios Lietuvos dvaruose buvusių, bet prarastų dailės kūrinių pobūdį, jų meninę ir istorinę vertę.

 

„Šv. Pranciškus Ksaveras“
Barkas „Mary Jane“
„Du briedžiai laukymėje“
„Pasakos apie paukščius“ – tai H. Šojaus ilgamečio lituanistinio darbo rezultatas. Pramokęs lietuviškai dvarininkas pradėjo užsirašinėti kasdien girdimas dainas ir patarles. Imtis šios veiklos dvarininką paskatino pažintis su prof. Adalbertu Becenbergeriu. Knygą H. Šojus išleido padedamas profesoriaus Aleksandro Kuršaičio, kuris ne tik parašė knygos įžangą, bet ir sukirčiavo tekstą bei išvertė jį į vokiečių kalbą.
Lietuvininkų gyvenamojo namo maketas, pagamintas XX a.pr.
Tekstinės siaurosios juostelės, dar kitaip vadintos šimtaraštėmis, 1889 - 1886 m.
Kaltinis sietynas (šviestuvas), XIX a. pab.
Rankšluostinė, dar vadinta marškinyčia. Pagaminta 1895 m.

Apie privatų H. Šojaus muziejų ir jo kolekcijas anuomet rašė A. Basanavičius. Jis savo straipsnyje „Prie tautos muziejaus“ laikraštyje „Lietuva“ 1924 m., Nr. 190 (1691) aprašo, kokias kolekcijas turėjo sukaupęs dvarininkas ir kas jose buvo vertingo.

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas