Šilutės Hugo Šojaus muziejaus mokslinio  archyvo fondai

  1. Informacija apie muziejų

Muziejaus pavadinimas, adresas: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4, LT-99185, Šilutė.  Tel. 8-441 62207, el. paštas: info@silutesmuziejus.lt

Aprašymus užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus archyvarė- bibliotekininkė Roma Šukienė. Telefono Nr. kontaktams: 8 441 62207,  el.pašto adresas kontaktams: rastine@silutesmuziejus.lt 

  1. Muziejaus archyvo fondai

Fondo numeris: F2;

Fondo pavadinimas: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus mokslinio archyvo fondas

Fondo sudarytojas: Šilutės muziejus, Lietuvininkų g. 4, LT-99185, Šilutė. Tel. 8-441 62207,

  1. paštas: info@silutesmuziejus.lt

Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija).

Fonde kaupiama ir saugoma:

F2-1 Metodinė medžiaga muziejaus darbuotojams;

F2-2 Etnografinių ekspedicijų dienoraščiai;

F2-3 Muziejaus parodos ir renginiai;

F2-4 Muziejaus darbuotojų paruoštų ekskursijų po Šilutės miestą ir rajoną medžiaga;

F2-5 Konferencijų medžiaga;

F2-6 Rekreacijos ir turizmo tyrimai Šilutės rajone;

F2-7 Šilutės muziejaus ekspoziciniai planai, parodų medžiaga;

F2-8 H. Šojaus dvaras, dvaro parkas, senosios dvaro kapinaitės;

F2-9 Šilutės miesto ir rajono pastatų istoriniai tyrimai;

F2-10 Evangelikų liuteronų bažnyčios Klaipėdos krašte;

F2-11 Rajono architektūra. Pastatų  istoriniai tyrimai;

F2-12 Archeologija. Archeologinių kasinėjimų ataskaitos;

F2-13 Žydų bendruomenė, holokaustas;

F2-14 Švietimas Mažojoje Lietuvoje, mokyklos;

F2-15 Rajono kapinės;

F2-17 Visuomeninės organizacijos;

F2-18 Spaustuvės, spaustuvininkai;

F2-19 Asmenybių archyvas;

F2-20 Klaipėdos krašto istorija;

F2-21 Katalikų bažnyčios;

F2-22 Tremtinių, rezistentų anketos;

F2-23 Ankerio ir Berbomo dokumentų fondas;

F2-24 Biografijos. Žmonių atsiminimai apie Klaipėdos kraštą;

F2-25 Diplominiai, kursiniai, mokslo tiriamieji darbai;

F2-26 Įvairūs dokumentai (šeimos knygos; gimimo, mirties liudijimai; pirkimo pardavimo dokumentai ir kt.);

F2-27 Genealogija. Genealoginiai tyrimai;

F2-28 Muziejaus edukaciniai užsiėmimai;

F2-29 Šilutės muziejus ir jo vykdoma veikla;

F2-30 Technika. Technikos paminklai;

F2-31 Šilutės rajono gyvenvietės ir kaimai;

F2-32 Macikai. Macikų karo belaisvių stovykla (Šilutės rajonas);

F2-33 Tremtis. Tremtiniai;

F2-34 Rezistencija;

F2-35 Oflager-53 (Karo belaisvių stovykla Pagėgiuose);

F2-36 Sąjūdis (Šilutės rajono);

F2-37 Klaipėdos krašto girininkijos.

F2-1 Metodinė medžiaga muziejaus darbuotojams

Bylų skaičius: 11;

Saugomų dokumentų datavimas: 2003–2011 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Kultūros ministerijos, LIMIS centro, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė, Vilnius.

F2-2 Etnografinių ekspedicijų dienoraščiai

Bylų skaičius: 12;

Saugomų dokumentų datavimas: 2007–2019 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2-3 Muziejaus parodos ir renginiai

Bylų skaičius: 114;

Saugomų dokumentų datavimas: 2004–2019 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti  dokumentai, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2-4 Muziejaus darbuotojų paruoštų ekskursijų po Šilutės miestą ir rajoną medžiaga

Bylų skaičius: 15;

Saugomų dokumentų datavimas: 2006–2018 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2-5 Konferencijų medžiaga

Bylų skaičius: 25;

Saugomų dokumentų datavimas: 2005–2015 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Klaipėdos universiteto dėstytojai, Vilniaus istorijos instituto darbuotojai, Lietuvos liaudies kultūros centro specialistai, Lietuvos dailiųjų amatų mokyklos dėstytojai,  Sovetsko muziejaus muziejininkai, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai, Liuneburgo muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, skaitmeninės laikmenos, fotografijos. Lietuvių , rusų, vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė, Vilnius, Klaipėda, Rusija, Vokietija.

F2-6 Rekreacijos ir turizmo tyrimai Šilutės rajone

Bylų skaičius: 6;

Saugomų dokumentų datavimas: 2004–2008 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Klaipėdos universiteto dėstytojai ir studentai, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė, Klaipėda.

F2-7 Šilutės muziejaus ekspoziciniai planai, parodų medžiaga

Bylų skaičius: 41;

Saugomų dokumentų datavimas: 2005–2018 m.;

Saugomų dokumentų autoriai:  Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2-8 H. Šojaus dvaras, dvaro parkas, senosios dvaro kapinaitės

Bylų skaičius: 45;

Saugomų dokumentų datavimas: 1919–2018 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2-9 Šilutės miesto ir rajono pastatų istoriniai tyrimai

Bylų skaičius: 10;

Saugomų dokumentų datavimas: 1997–2016 m.;

Saugomų dokumentų autoriai:  architektas I. Žilinskas,  Turizmo ir buitinių paslaugų mokyklos direktorius P. Avižinis Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, žemėlapiai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2-10 Evangelikų liuteronų bažnyčios Klaipėdos krašte

Bylų skaičius: 22;

Saugomų dokumentų datavimas: 1911–2008 m.;

Saugomų dokumentų autoriai:  D. Kšanienė, I. Strugytė, E. Dreižus, F. Vanagas, J. Kinderis, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, mašinraščiai, rankraščių kopijos, brėžiniai, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta:  Vilnius, Klaipėda, Šilutė, Vokietija.

F2-11  Rajono architektūra. Pastatų  istoriniai tyrimai

Bylų skaičius: 15;

Saugomų dokumentų datavimas: 1991–2011 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: M. Purvinas, Z. Genienė, M. Juškaitė, D. Būdvytienė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, mašinraščiai, rankraščio kopijos, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta:  Klaipėda, Šilutė.

F2-12 Archeologija, archeologinių kasinėjimų ataskaitos

Bylų skaičius: 33;

Saugomų dokumentų datavimas: 1998–2019 m.;

Saugomų dokumentų autoriai:  M. Vitkūnas, K. Katalynas, V. Liabreva, D. Balsas, V. Bračiulis, D. Kiulkys, E. Abromavičius  L. Tamulynas, V. Žulkus,  R. Banytė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, mašinraščiai, rankraščių kopijos, brėžiniai, žemėlapiai, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Klaipėda, Šilutė.

F2- 13 Žydų bendruomenė, holokaustas

Bylų skaičius: 16;

Saugomų dokumentų datavimas: 2002–2011 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro, Lietuvos valstybinio žydų muziejaus, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, mašinraščiai, rankraščių kopijos, piešiniai, fotografijos. Lietuvių, vokiečių, anglų kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Šilutė.

F2 -14 Švietimas Mažojoje Lietuvoje, mokyklos

Bylų skaičius: 17;

Saugomų dokumentų datavimas: 1985–2011 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: S. Stašaitis, R. Bukaveckienė, G. H.  Aschmann, O. Kybrancas, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, mašinraščiai, kopijuoti rankraščiai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Šilutė, Vokietija.

F2- 15 Rajono kapinės

Bylų skaičius: 14;

Saugomų dokumentų datavimas: 1974–2015 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: J. Valančiūtė, M. Purvinas, M. Purvinienė, Ž. Čėsna, R. Pociuvienė, J. Balčiauskas;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, mašinraščiai, kopijuoti rankraščiai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius,  Kaunas, Klaipėda, Šilutė, Vokietija.

F2- 17 Visuomeninės organizacijos

Bylų skaičius: 4;

Saugomų dokumentų datavimas: 2002–2003 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Istorinių įvykių ir asmenybių įamžinimo komitetas, Pagrynių bendruomenės nariai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti dokumentai, mašinraščiai. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta:  Šilutė.

F2- 18 Spaustuvės, spaustuvininkai

Bylų skaičius: 3;

Saugomų dokumentų datavimas: 1990–2001 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, nuotraukų kopijos. Lietuvių kalba.

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2- 19 Asmenybių archyvas

Bylų skaičius: 28;

Saugomų dokumentų datavimas: 1996–2018 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: K. Scherlies, T. Abromeit, V. Pupšys,  M. H. Schlenther, A. Bajorat, V. Pupšys, A. L. Arbušauskaitė, M ir M. Purvinai, E. Waldmann, M. Jankus, A. Deivilaitis, M.R. Tydekas, V. Jovaiša, O.Biuchertas, J. Užpurvis, J. Kalvaitis, J. Sembritzki, A.Kitelis, E. Prūsas Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai, kopijuoti dokumentai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Kaunas, Klaipėda,  Šilutė, Vokietija.

F2- 20 Klaipėdos krašto istorija

Bylų skaičius: 15;

Saugomų dokumentų datavimas: 2006–2019 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: A .L. Arbušauskaitė, J. Striauka, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai, kopijuoti rankraščiai. Lietuvių  kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta:  Klaipėda, Šilutė. 

F2- 21 Katalikų bažnyčios

Bylų skaičius: 8;

Saugomų dokumentų datavimas: 1984–2008 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: P. Jakštas, R. Stankevičienė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta:  Klaipėda, Šilutė.

F2-22 Tremtinių, rezistentų anketos

Bylų skaičius: 9;

Saugomų dokumentų datavimas: 1999–2010 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai, rankraščiai, rankraščių kopijos. Lietuvių  kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta:  Vilnius,  Šilutė.

F2- 23 Ankerio ir Berbomo dokumentų fondas

Bylų skaičius: 19;

Saugomų dokumentų datavimas: 1905–1935 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: M.Velička, S. Sodonis;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba):  rankraščių kopijos. Vokiečių  kalba.

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta:  Vokietija.

F2 -24 Biografijos. Žmonių atsiminimai apie Klaipėdos kraštą

Bylų skaičius: 4;

Saugomų dokumentų datavimas: 2008–2018 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: W. Peuster, O. Blankienė, L.Juška, K.Fledžinskienė;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, rankraščių kopijos. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilkyškiai (Šilutės raj.), Vokietija.

F2- 25 Diplominiai, kursiniai, mokslo tiriamieji darbai

Bylų skaičius:18;

Saugomų dokumentų datavimas: 1994–2014 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: I. Ališauskienė, L. Barcytė, I. Šakinytė, R. Švelniūtė, J. Pancerova,

  1. Masiulienė, D. Barasa, L. Liakšienė, R. Trumpaitytė, G. Grigaitė, Ž. Miliūtė, M.Užgalis;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Klaipėda.

F2- 26 Įvairūs dokumentai (šeimos knygos; gimimo, mirties liudijimai; pirkimo pardavimo dokumentai ir kt.)

Bylų skaičius: 5;

Saugomų dokumentų datavimas: 1511–1922 m.;

Saugomų dokumentų autoriai:

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiu rinkti tekstai, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė, Vokietija.

F2-27 Genealogija. Genealoginiai tyrimai

Bylų skaičius: 8;

Saugomų dokumentų datavimas: 2009–2014 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: J. Killus, J. Skerswetat, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiu rinkti tekstai, rankraščių kopijos, žemėlapiai, brėžiniai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė, Vokietija. 

F2- 28 Muziejaus edukacija

Bylų skaičius: 15;

Saugomų dokumentų datavimas: 2004–2018 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, skaitmeninės laikmenos. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2- 29 Šilutės muziejus ir jo vykdoma veikla

Bylų skaičius: 6;

Saugomų dokumentų datavimas: 1982–2014 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai, skaitmeninės laikmenos, leidiniai. Lietuvių, anglų rusų, vokiečių kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2- 30 Technika. Technikos paminklai

Bylų skaičius: 5;

Saugomų dokumentų datavimas: 1995 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės rajono savivaldybės darbuotojai.

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, fotografijų kopijos, brėžiniai. Lietuvių kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2- 31 Šilutės rajono gyvenvietės ir kaimai

Bylų skaičius: 3;

Saugomų dokumentų datavimas: 2010–2015 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, rankraščių kopijos. Lietuvių ir rusų kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2- 32 Macikai. Macikų karo belaisvių stovykla (Šilutės rajonas)

Bylų skaičius: 29;

Saugomų dokumentų datavimas: 1944–2014 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: R. Trimonienė, R. Maslauskas, C. Brown, R. Kyler, H. Petraitytė,

  1. Stankevičius, Lietuvos gyventojų ir rezistencijos tyrimų centras, Valstybinė įmonė registrų centras, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai, rankraščių kopijos, žemėlapiai, fotografijos, fotografijų kopijos. Lietuvių, anglų, rusų, vokiečių  kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Šilutė, Rusija, Vokietija. 

F2- 33 Tremtis. Tremtiniai

Bylų skaičius: 27;

Saugomų dokumentų datavimas: 1999–2013 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai, rankraščiai, rankraščių kopijos. Lietuvių  kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Šilutė.

F2- 34 Rezistencija

Bylų skaičius: 21;

Saugomų dokumentų datavimas: 1994–2013 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: A. arbušauskaitė, Z. Bitinienė, J. Čiužas, M. Endrikaitis, B. Mačaitis, J. Švėgžda, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai;

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, mašinraščiai, rankraščiai, rankraščių kopijos, laiškai. Lietuvių  kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Klaipėda, Priekulė, Šilutė.

F2- 35 Oflager-53 (Karo belaisvių stovykla Pagėgiuose)

Bylų skaičius: 3;

Saugomų dokumentų datavimas: 1994–2008 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: A. Mockaitienė, L. Ūdrina, V. Rimkutė, R. Ščiukinas ir kt.

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): mašinraščiai, rankraščiai, rankraščių kopijos, laiškai, fotografijos, brėžiniai. Lietuvių, rusų  kalbomis;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vilnius, Klaipėda, Šilutė, Ryga.

F2-36 Sąjūdis

Bylų skaičius: 2;

Saugomų dokumentų datavimas: 1991–2008 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: M.A. Jankauskienė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai.

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, rankraščiai, Lietuvių  kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Šilutė.

F2-37 Klaipėdos krašto girininkijos

Bylų skaičius: 3;

Saugomų dokumentų datavimas: 1939–2015 m.;

Saugomų dokumentų autoriai: B. Dauskardt, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai.

Saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba): kompiuteriu surinkti ir spausdintuvu atspausdinti tekstai, žemėlapiai. Vokiečių  kalba;

Saugomų dokumentų sukūrimo vieta: Vokietija.

 

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas