Šilutės Hugo Šojaus muziejaus centrinių rūmų ekspozicijų  nuomojamų patalpų sąrašas

 

 

Eil Nr.

Adresas, unikalus numeris , patalpų indeksai plane

Plotas m2

Turto nuoma konkurso būdu

Turto nuoma ne konkurso būdu

Naudojimo

paskirtis

Nuomos terminas

Ilgalaikė nuoma

Neatidėliotinam darbui atlikti ir trumpalaikiams renginiams

Naudojimo paskirtis

Nuomos terminas

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Lietuvininkų g. 4, Šilutė

Unikalus Nr. 8889-0001-7065

 

 

 

 

 

 

1.1.

Pirmas aukštas, parodų salė

 numeris plane 102

Salės plotas 55,50 m2

Bendro naudojimo patalpos, kuriomis naudojasi lankytojai ir patalpų nuomotojai 4

104 (5,13 m2); 105 (7,35 m2); 106

(5,23 m2); 107 (7,74 m2)

Bendro naudojimo patalpų plotas 25,45 m2

 

80,95 m2

Kultūros, švietimo ir kita laisvalaikio veikla

8 val.

2021-07-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo

T1-781, 42.3 ir 42.6 punktai  

8 val.

Ne ilgesnė kaip 72 val.

1.2.

Pirmas aukštas, edukacinė klasė

numeris plane 111

Salės plotas 36,39 m2

Bendro naudojimo patalpos, kuriomis naudojasi lankytojai ir patalpų nuomotojai 4

104 (5,13 m2); 105 (7,35 m2); 106

(5,23 m2); 107 (7,74 m2)

Bendro naudojimo patalpų plotas 25,45 m2

 

61,84 m2

Kultūros, švietimo ir kita laisvalaikio veikla

8 val.

2021-07-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo

T1-781, 42.3 ir 42.6 punktai 

8 val.

Ne ilgesnė kaip 72 val.

1.3.

Antras aukštas, Freskų salė

numeris plane 203

Salės plotas 59,34 m2

Bendro naudojimo patalpos, kuriomis naudojasi lankytojai ir patalpų nuomotojai 4

104 (5,13 m2); 105 (7,35 m2); 106

(5,23 m2); 107 (7,74 m2)

Bendro naudojimo patalpų plotas 25,45 m2

 

84,79 m2

Kultūros, švietimo ir kita laisvalaikio veikla

 

2021-07-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo

T1-781, 42.3 ir 42.6 punktai 

8 val.

Ne ilgesnė kaip 72 val.

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas