Reprezentacinės salės nuoma santuokai įregistruoti su fotosesija H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. ─ 60,00 €

Reprezentacinės salės nuoma santuokai įregistruoti su fotosesija H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. muziejaus nedarbo metu ─ 90,00 €

Reprezentacinės salės nuoma komerciniams renginiams muziejaus darbo metu (1 val.) ─ 80,00 €

Reprezentacinės salės nuoma komerciniams renginiams muziejaus nedarbo ir švenčių dienomis (1 val.) ─ 120,00 €

Reprezentacinė salė nemokamai suteikiama Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms   įstaigoms kultūriniams renginiams rengti.

Archeologinių tyrinėjimų paslauga – kaina apskaičiuojama vadovaujantis Kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“

Restauravimo paslaugos ─ valandinis restauratoriaus darbo užmokestis ir mokestis už medžiagas

Konsultacijos restauravimo ir eksponatų saugojimo klausimais (1 val.) ─ valandinis restauratoriaus darbo užmokestis

Fotografavimasis (fotosesija) be santuokos įregistravimo H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. ─ 50,00 €

Fotografavimasis (fotosesija) be santuokos įregistravimo H. Šojaus dvaro rūmuose muziejaus nedarbo arba švenčių dienomis iki 1 val. ─ 70,00 €

Filmavimas arba fotografavimas (skaitmeniniu fotoaparatu) ekspozicijose ir parodose  ─ 1,50 €

Eksponatų fotografavimas komerciniams ir asmeniniams tikslams ─ 10,00 €

Prekyba brošiūromis ir žemėlapiais – 10% antkainis

Prekyba leidiniais – 15% antkainis

Prekyba suvenyrais ir kitomis prekėmis – 20% antkainis

Muziejaus leidinys „Žemaičių Naumiesčio istorinės dalies plano XX a. pirma pusė – 3,00 Eur.

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas