Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspoziciją rūmuose lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 10,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspoziciją rūmuose užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 15,00

Apžvalginė ekskursija po Šilutės miestą su vadovu (iki 30 žmonių) – 15,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po H. Šojaus dvaro pastatų ansamblį lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 1 val. – 13.00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po H.Šojaus dvaro pastatų ansamblį užsienio kalba ( iki 25 žmonių) 1 val. – 20.00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Macikų lagerio – karcerio ekspoziciją lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 5,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Macikų lagerio – karcerio ekspoziciją užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 10,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos ekspoziciją lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 5.00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos ekspoziciją užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 10,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 5,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 10,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės miestą užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 25,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Šilutės miestą lietuvių kalba (iki 30 žmonių) 45 min. – 15,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos miestelį lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 10,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Švėkšnos miestelį užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 20,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio miestelį lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 10,00

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio miestelį užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 20,00

 

 

Reprezentacinės salės nuoma santuokai įregistruoti su fotosesija H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. 60,00 €

Reprezentacinės salės nuoma santuokai įregistruoti su fotosesija H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. muziejaus ne darbo metu – 90,00 €

Reprezentacinės salės nuoma komerciniams renginiams muziejaus darbo metu (1 val.) – 80,00 €

Reprezentacinės salės nuoma komerciniams renginiams muziejaus ne darbo ir švenčių dienomis (1 val.) – 120,00 €

Archeologinių tyrinėjimų paslauga – Kaina apskaičiuojama vadovaujantis Kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“

Restauravimo paslaugos – Valandinis restauratoriaus darbo užmokestis ir mokestis už medžiagas

Konsultacijos restauravimo ir eksponatų saugojimo klausimais (1 val.) – Valandinis restauratoriaus darbo užmokestis

 

 

 

Fotografavimasis (fotosesija) be santuokos įregistravimo H. Šojaus dvaro rūmuose iki 1 val. – 50,00 €

Fotografavimasis (fotosesija) be santuokos įregistravimo H. Šojaus dvaro rūmuose muziejaus ne darbo arba švenčių dienomis iki 1 val. – 70,00 €

Filmavimas arba fotografavimas (skaitmeniniu fotoaparatu) ekspozicijose ir parodose – 1,50 €

Foto nuotrauka su muziejaus aksesuarais specialiai įrengtoje muziejaus foto studijoje – 2,00 €/asmeniui

Eksponatų fotografavimas komerciniams ir asmeniniams tikslams – 9,00 €

 

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas