Projekto pavadinimas: Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu.

Projekto kodas:  08.6.1-ESFA-T-927-01-0157

Projekto vertė: 11 841,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (10 799,20 Eur) ir Šilutės Hugo Šojaus  muziejaus (1042,56 Eur ) lėšomis.

Projekto tikslas – padėti įgyti profesinius įgūdžius ir motyvaciją darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 01 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. sausio 29 d.

Šilutės rajono savivaldybėje, siekiant sumažinti didėjančio jaunimo nedarbo ir mažėjančio jaunimo užimtumo bei integravimo į švietimo ir darbo rinką problemas bei restauratorių profesijos darbuotojų stygiaus problemą Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, įgyvendinamas projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Projektas skirtas organizuoti ekonomiškai neaktyviam jaunimui neformalaus švietimo mokymus (profesinius) ir savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejaus restauravimo centre bei paskatinti jų motyvaciją darbinei veiklai. Projekto tiksline grupė – ekonomiškai neaktyvus jaunimas ( 8 dalyviai).  Projekto įgyvendinimo metu numatytos trys veiklos: medinių elementų restauravimo mokymas, savanoriška praktika darbo vietoje, edukacinė išvyka-seminaras motyvacijos darbinei veiklai skatinti. Projekto įgyvendinimo metu dalyviai  Kauno kolegijoje bus mokomi medinių objektų restauravimo subtilybių, atliks savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, susitiks su Lietuvos dailės muziejaus  Prano Gudyno restauravimo centro restauravimo darbuotojais.   Tikimasi, kad projekto veiklose praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje paskatins dalį (nemažiau kaip 20 proc. projekto dalyvių arba 2 asmenis) dalyvių pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais ir įsijungti į darbo rinką.

Projekto vykdytojas: Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas