Žemaičių Naumiesčio muziejaus įkūrimo data laikoma 1952 metai, kai tuometėje Žemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju pradėjęs dirbti Benediktas Orentas įkūrė kraštotyros būrelį. Kartu su mokiniais istorikas net keletą dešimtmečių rinko eksponatus iš miestelio ir jo apylinkių gyventojų. Eksponatai buvo talpinami mažame mokyklos kambarėlyje.
1962-aisiais šiam muziejui Lietuvos Kraštotyros draugija suteikė Visuomeninio muziejaus statusą.
Laikas bėgo, eksponatų skaičius vis didėjo, o ankštos mokyklos patalpos netruko prisipildyti senove alsuojančių muziejinių vertybių. Tuomet nuspręsta muziejų ir visus jo eksponatus perkelti į Žemaičių Naumiesčio širdyje, Pergalės aikštėje, esantį pastatą. Tai įvyko 1970 metais ir nuo to laiko iki šiol muziejus išliko tose pačiose patalpose. Muziejui skirtos patalpos buvo žymiai erdvesnės, tad ir eksponatams skirta daugiau vietos. 1992 m. Žemaičių Naumiesčio muziejus tapo Šilutės muziejaus filialu. Dar po dešimties metų šis kultūrinis židinys pervadintas Žemaičių krašto etnokultūros centro padaliniu, o nuo 2015 metų gegužės grąžintas Šilutės muziejaus pavaldumui.

Dar viena Žemaičių Naumiesčio muziejui svarbi data – 2010 metai, kai ryžtasi pastato renovacijai ir muziejus laikinai uždarytas. Tuomet dalis eksponatų perkelta į K.Vilniškio sodybą, kur 2012 m. atidarytos, kalvės ir ,žemės ūkio padargų ekspozicijos, veikiančios iki šiol. Tuokart manyta, muziejus uždarytas neilgam. Deja, buvo kitaip. 2013-aisiais baigus renovacijos darbus muziejus negalėjo pradėti vykdyti savo veiklos… Praėjo dar dveji metai ir galiausiai išaušo ilgai laukta diena, kai muziejus atvėrė savo duris lankytojams. Tai galima pavadinti istoriniu įvykiu.

Šilutės H. Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio filiale yra sukaupta apie 20 000 eksponatų, atspindinčių buvusio Žemaičių Naumiesčio valsčiaus žmonių buitį, verslus, amatus, miestelio tautinių bendruomenių istoriją. Čia saugomi vertingi archeologijos, etnografijos, istoriografijos, ikonografijos, tautodailės, numizmatikos rinkiniai. Šiuo metu muziejaus pastate veikia tik viena ekspozicijos salė, kurioje rodoma dalis etnografinių daiktų, pasiturinčio miestiečio baldai, kuriuos dvidešimto amžiaus viduryje pagamino naumiestiškis meistras Anskis Srūgis. Yra ir dvasinį pasaulį atspindinčių eksponatų – evangelikų giesmynų, žydų Šventoji knyga, katalikų ,,šventukų“. Pastarieji atspindi tris religines konfesijas, buvusias Žemaičių Naumiestyje.

 

Bilietų kainos

Suaugusiems – 1.00 Eur.


Bilietas su nuolaida – 0.50 Eur.

Dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, konservatorijų mokiniams, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams, nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų), nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.)


Lankymas nemokamas Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams,  asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems, Lietuvos muziejų darbuotojams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams


Apžvalginė ekskursija su vadovu po  Žemaičių  Naumiesčio ekspoziciją  lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 10 Eur.

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių  Naumiesčio ekspoziciją   užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 15 Eur.

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio miestelį lietuvių kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 20 Eur.

Apžvalginė ekskursija su vadovu po Žemaičių Naumiesčio miestelį užsienio kalba (iki 25 žmonių) 45 min. – 30 Eur.



Darbo laikas

Ekspozicijos lankymas sezono metu (birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. ):

– antradienį – penktadienį nuo 10.00 – 18.00 val.

– šeštadienį – nuo 10.00 – 16.00 val.

Ekspozicijos lankymas ne sezono metu (rugsėjo 1 d. – gegužės mėn. 31 d.):

– pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9.00 – 17.00 val.

– penktadienį nuo 9.00 – 16.00 val.

Ekspozicija dirba be pietų pertraukos.

Kontaktai

Adresas: Pergalės a. 17, Žemaičių Naumiestis, LT-99207 Šilutės r.

Žemaičių Naumiesčio muziejininko Sauliaus Sodonio telefonas 8 677 53510,

el. paštas s.sodonis@silutesmuziejus.lt

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas