Šilutės dvaras dabartinėje vietoje buvo įkurtas 1721 m. Prūsijoje vykdytų administracinių teritorinių reformų metu, nuo 1724 m. Šilutės valsčiaus valstybinis dvaras pradėtas nuomoti.

 1752 m. dvarą perėmė Radkių (Radcke) giminė, kuri savo rankose jį išlaikė bemaž 150 metų, o jos valdymo metais dvaro žemės išsiplėtė nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio hektarų.

Pagal valdytus žemės plotus Šilutės dvaras XIX a. viduryje buvo vienas iš stambiausių istoriniame Klaipėdos krašte.

1880 m. Šilutės dvarą paveldėjo tuomet dar nepilnametis Eduardas Radkė, kuris neturėjo patyrimo, noro ir sveikatos valdyti didžiulį ūkį. Jis daugiau laiko praleisdavo užsienio sanatorijose bei gydyklose nei savo dvare, kuris neprižiūrimas pamažu paskendo skolose ir tapo visiškai nerentabilus. Galiausiai E. Radkė nusprendė Šilutės dvarą parduoti. Smarkiai rizikavęs įklimpti skolose, 1889 m. dvarą už beveik 540 tūkst. markių įsigijo dr. Hugo Šojus.

Naujasis Šilutės dvaro savininkas iškart ėmėsi reorganizuoti ūkį. Dvaro reikmėms pasilikęs apie 760 ha, likusias žemes suskirstė į sklypus, juos pardavė ir išnuomojo. Tokiu būdu buvo sumažintos ūkio išlaidos, o gautos pajamos panaudotos skoloms grąžinti ir ūkiniams pastatams sutvarkyti. 1906–1907 m. H. Šojaus iniciatyva buvo pertvarkyti ir dvaro rūmai: pristatytas rizalitas, medinė veranda, priestato antras aukštas.

XIX a. pabaigoje prie dvaro sodybos, 3 ha teritorijoje, buvo įrengtas angliško tipo parkas: iškasti trys tvenkiniai, iš jų nutiesti vamzdynai vandeniui nutekėti į Šyšos upę, pasodinta apie 150 rūšių medžių ir krūmų, nutiesti takai ir takeliai. Į pietus nuo dvaro pastatų buvo įrengti šiltadaržiai, kuriuose augintos ankstyvosios daržovės, gėlės, vynuogės ir augalų daigai. Spėjama, kad prie dvaro parko projektavimo prisidėjo ir Paryžiaus Versalio parko vyriausiasis krašto architektas E. A. Andrė (Éduard-François André), nes yra išlikusių žinių, kad jis Šilutės dvare lankėsi tuo metu, kai 1895–1897 m. vasaromis kartu su sūnumi buvo apsistojęs Palangoje, kur rūpinosi steigiamu M. Tiškevičiaus dvaro parku.

Dvarininkas savo dvare įkūrė pirmąjį muziejų Klaipėdos krašte. Ypatingas domėjimasis senąja lietuviškąja kultūra, jos propagavimu gerai matėsi ir jo dvaro kieme. Dvaro pastatai buvo puošti lėkiais ir nudažyti to krašto gyventojams įprastomis spalvomis.

Šojus palaidotas Šilutės dvaro kapinėse, kurios pokariu buvo sunaikintos. Šiandien miesto visuomenės pastangomis jo kapas yra surastas ir paženklintas, o garbingam atminimui priešais dvaro rūmus pastatytas paminklas.

Šilutės dvaras smarkiai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, nes jame kurį laiką buvo įsikūrę Raudonosios armijos daliniai. 1945 m. dvaras buvo nacionalizuotas ir paverstas Šilutės rajono vykdomojo komiteto pagalbiniu ūkiu. 1959–1985 m. buvusiame Šilutės dvare veikė Žemės ūkio technikumas. Dvaro pastatai buvo pritaikyti mokyklos ir jos darbuotojų poreikiams. Dvaro rūmuose ir priestate įrengtos klasės ir kabinetai. Iš malkinės, ją sujungus su priestatu, padaryta mokinių valgykla ir virtuvė. Klėtyje įrengtas berniukų, o buvusioje kiaulidėje – mergaičių bendrabutis. Arklidės buvo paverstos sporto ir iškilmių sale, karvidėje įrengti kabinetai, garažas ir nedidelė salė, o tarnų name – biblioteka ir pan.

1990 m. buvo pradėta dvaro restauracija, kuri jau baigta. Restauruotas dvaro kompleksas pritaikytas kultūros ir turizmo reikmėms: centriniuose rūmuose įrengta muziejaus ekspozicija, buvusiose karvidėse veikia restauracijos centras, o tarnų namelyje lankytojus kviečia edukacinis centras.

1731 m. Pirmasis detalus Šilokarčemos (Šilutės) dvaro pastatų planas. Kaip pamini J. Sembritzkis, šitie dvaro pastatai buvo sudeginti per rusų antpuolį 1757 m. Po to buvo pastatytas dvaro pastatas iš lauko akmenų ir dengtas čerpėmis.
1889 m. Šilokarčemos (Šilutės) gyvenvietės planas, kuriame matosi dvaro pastatų išdėstymas.
Šilokarčemos (Šilutės) dvaras (centre) buvo įsikūręs greta Šyšos upės, turgaus aikštės ir viešbučio „Germania“ (kairėje pusėje). XX a. pr.
Šilokarčemos (Šilutės) dvaro kiemas, žvelgiant nuo Šyšos upės.
Šilokarčemos (Šilutės) dvaro vaizdas iš kiemo pusės.
Pavasaris Šilutėje 1930 m. Fotografijoje matomas dvaras ir link jo artėjantys išsiliejusio parko tvenkinio vandenys.
Hugo Šojus su tarnais prie pagrindinio įėjimo į dvaro pastatą.
H. Šojaus įkurto dvaro parko fragmentas.
Verneris Šojus, jodinėjantis dvaro kieme (kiemas grįstas akmenimis). Fone – iki šių dienų neišlikusi medinė dvaro daržinė. XX a. 4 dešimt.
Elena Šoj, jodinėjanti dvaro kieme.
Helenė Šoj, jodinėjanti ant arklio.
Šilokarčemos (Šilutės) dvaras žiemą. Fasadinė pusė.
Kelionei parengta karieta, stovinti prie pagrindinio įėjimo į dvaro rūmus.
Kelionei parengtas fajetonas dvaro kieme. Už jo fone matosi dvaro pastatų fragmentai.
Šilokarčemos (Šilutės) dvaras iš kiemo pusės. 1964-1968 m.
1959 m. Šilokarčemos dvare atidarytas Žemės ūkio technikumas. Buvusieji dvaro pastatai pritaikyti mokyklai. Buvusi malkinė sujungta su dvaro priestatu, joje padaryta mokinių valgykla ir virtuvė.
Šilutės dvaro komplekso fragmentas pokariu. Fotografijoje matomi (iš dešinės) buvusios malkinės, tarnų namo ir arklidžių pastatai. Dvare įkūrus žemės ūkio mokyklą, šių pastatų paskirtis pasikeitė. Buvusi malkinė prijungta prie dvaro ir joje įrengta valgykla. Tarnų name įrengta biblioteka, o arklidėse – sporto salė.
Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas