Apie Hermaną Zudermaną

Zudermanas gimė 1857 m. rugsėjo 30 d. Macikuose (Šilutės r.). Jis – vyriausias aludario Johano Zudermano (1818–1887), kilusio iš Nyderlandų, ir jo žmonos Dorotėjos (1825–1923) sūnus. Macikuose (čia rašytojas gyveno iki šešerių metų) ir pačioje Šilutėje, kur vėliau persikėlė tėvai, prabėgo būsimojo rašytojo vaikystė. Mokėsi privačioje Verdainės mokykloje, vėliau mokslus tęsė Elbingo (Šiaurės |Lenkija) gimnazijoje, tačiau po poros metų, negaudamas iš tėvų paramos, buvo priverstas grįžti atgal į Šilutę. Kurį laiką dirbo Šilutės vaistinėje mokiniu. Pagerėjus tėvų materialinei padėčiai, gimnaziją baigė Tilžėje.

Hermano Zudermano tėvų namas

Tris kilometrus nuo Šilutės nutolęs Macikų dvaro pastatas paskelbtas kultūros paveldo objektu (u. Nr. 687), pažymėtas memorialine lenta ir bareljefu. Šiame name 1857 m. rugsėjo 30 d. gimė vokiečių rašytojas ir dramaturgas Hermanas Zudermanas, rašęs apie Klaipėdos krašto lietuvininkus.

Laike neišdylantys veidai – Hermanas Zudermanas

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos surinkta medžiaga, skirta rašytojo Hermano Zudermano 160-osioms gimimo metinėms.

Edukacinė pamoka-ekskursija „Rašytojo H. Zudermano takais“

Edukacinė pamoka-ekskursija „Rašytojo H. Zudermano takais“ – universali, tinkanti vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems. Pažintinė ekskursija prasideda Macikuose, rašytojo H. Zudermano gimtinėje.

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas