0%

Velykos – tai pagrindinė pavasario šventė, per kurią…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kokia buvusi Mažojoje Lietuvoje Velykų šventinė dienotvarkė?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Nulupti margučių lukštai užkasami į dirvą, kad…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Velykinis kiaušinis simbolizuoja…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Velykos švenčiamos…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kaip Mažojoje Lietuvoje vadinta Didžioji savaitė:

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Ką išnaikinsi, jei Didįjį ketvirtadienį iššlavęs namus, permesi šiukšles kaimynui per tvorą?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Žaliojo četvergo (Didžiojo ketvirtadienio) vanduo, pagal lietuvininkus,…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Didysis penktadienis – Jėzaus mirties diena. Per ją išpažinties eidavo tik…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Didįjį penktadienį negalima šluostyti dulkių, nes…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Didįjį šeštadienį negalima nieko skolinti, nes…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Didįjį šeštadienį šventinamas vanduo. Tas, kas pirmas jo pasisems,…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Didįjį šeštadienį pašventinama ugnis ir vanduo. Kas namuose juos saugodavo?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Žemaitijoje Velyknaktį persirengėliai saugo Kristaus karstą. Kas jie tokie?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Didįjį trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį vaikai aplink bažnyčią tempdavo silkę. Tai reiškė, jog…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kuri eilutė netinka plakant verba?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kokia būtybė per Velykas lietuvininkų vaikams atneša kiaušinius ir kur juos slepia?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kaip Velykų naktį nubaidyti piktąsias dvasias?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kad Velykų dieną elgetos pasimelstų už gražų linų derlių, gaspadorius turėdavo…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kokia pramoga per Velykas būdavo privaloma, ypač jaunimui?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kokio autoriaus, beje, pirmojo Lietuvoje paminėjusio Velykų kiaušinį, šie žodžiai: „Siunčiu giesmę vietoje „Velykų pauto“..?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Iki XIX a. vidurio apgavikai tvirtesnius margučius gamindavosi iš…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kampuotos bangelės ant kiaušinio reiškia…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Kaip nudažyti kiaušiniai vadinti Mažojoje Lietuvoje:

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Atvelykis, arba Vaikų velykėlės, švenčiamos…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

VELYKINĖ VIKTORINA „Tilto gale gražus vainikas“

Deja, Jūs visiškai nieko nežinote apie Velykų tradicijas ir papročius… Siūlome pasidomėti!

Gaila, bet apie Velykų tradicijas ir papročius žinote labai mažai. Siūlome pasidomėti!

Gaila, bet apie Velykų tradicijas ir papročius žinote mažokai. Siūlome pasidomėti!

Neblogai, tačiau yra kur tobulėti.

Džiugu! Labai gerai išmanote Velykų tradicijas ir papročius.

Puikiai atsakyta! Jūsų laukia prasmingos ir įdomios Velykos.
Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas