ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJUI REIKALINGAS: ADMINISTRATORIUS-EKSPOZICIJŲ EDUKATORIUS

ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJUI REIKALINGAS: ADMINISTRATORIUS-EKSPOZICIJŲ EDUKATORIUS

Specialūs reikalavimai šias  pareigas einančiam darbuotojui

Pareigybės lygis – A, (Atlyginimo koeficientas pagal darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą nuo 7,410,5)

 

Administratorius – ekspozicijų edukatorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų srities išsilavinimą;

2. turėti pedagoginį išsilavinimą arba būti išklausius 40 (keturiasdešimties) valandų pedagoginių psichologinių žinių kursą;

3. turėti patirties kultūros ir ar neformalaus ugdymo srityse, gebėti valdyti auditoriją;

4. mokėti anglų ar vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europos standarto kalbų mokėjimo lygį);

5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejaus veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;

6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą bei dirbti komandoje;

7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektinę veiklą;

8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti dirbti Microsoft Office programomis: Mokėti tvarkyti tekstus, naudotis interneto, elektroninio pašto paslaugomis, bei žinoti informacinių technologijų visuomenėje naudojimo principus (viešosios paslaugos, asmens duomenų apsauga ir kt.)

Pareigybės paskirtis:    

Pareigybės paskirtis yra bažnytinėse ekspozicijose organizuoti ir vykdyti kultūrinę veiklą, organizuoti veiklos plano ir renginių tvarkaraščių sudarymą, rengti projektus, edukacinius užsiėmimus, kultūros paso programas ir juos įgyvendinti. Pristatyti teikiamas paslaugas, vykdyti kultūros produktų ir paslaugų viešinimą. Vesti ekskursijas po bažnytines muziejaus ekspozicijas šalies bei užsienio turistams, vykdyti edukacines ir kultūros paso programas ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikams, studentams, suaugusiųjų asmenų grupėms.. Organizuoti atvykstančių turistų, užsakomų ekskursijų, edukacinių programų, apgyvendinimo paslaugas. Rengti bei įgyvendinti Muziejaus edukacinius projektus ir programas. Teikti informaciją lankytojams, žiniasklaidai.

Darbo laikas II – VI  9.00 – 18.00 val.

Gyvenimo aprašymų laukiame iki 2022 m. lapkričio 18 d.

Siųsti el. p. direktore@silutesmuziejus.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas