Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje ieškome naujo komandos nario!

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje ieškome naujo komandos nario!

Nuolatiniam darbui ieškome:


Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos muziejininko


Darbo aprašymas: muziejaus rinkinių tyrimo ir sisteminimo darbai, edukacijų rengimas ir įgyvendinimas. ekspedicijos, parodų ir muziejinių projektų iniciavimas ir įgyvendinimas.
Reikalavimai: turėti aukštąjį humanitarinį ar socialinių mokslų krypties išsilavinimą būti kūrybiškam, iniciatyviam, imliam naujovėms, atsakingam, komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje, mokėti užsienio kalbą. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Darbo vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio ekspozicija
Informuosime pokalbiui atrinktus kandidatus.

Laukiame Jūsų CV el. paštu direktore@silutesmuziejus.lt iki 2019-12-18
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Kontaktinis asmuo: Indrė Skablauskaitė, tel. 868229145
Atlyginimas: 800 eur (neatskaičius mokesčių).

Veiklos sritis: Muziejininkas – atlieka muziejaus rinkinių tyrimo ir sisteminimo darbus, kuria ir veda edukacinius renginius, organizuoja parodas, vykdo ekspedicijas,
Pareigybės lygis – Darbuotojo pareigybės A2 lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnis).
Pareigybės funkcijos. Žemaičių Naumiesčio muziejininkas einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. Atlieka muziejininko, fondų saugotojo ir eksponatų prižiūrėtojo darbą. Atsako už ekspozicijose eksponuojamų ir saugyklose saugomų eksponatų apsaugą;

2. Prižiūri ir tvarko ekspozicines sales;

3. Veda rinkinių apskaitą, užtikrina eksponatų saugojimą, stebi eksponatų būklę, Vykdo eksponatų apskaitą ir planinį jų tikrinimą;

4. Išskirsto eksponatus po saugyklas, pagal muziejuje nustatytą saugojimo sistemą;

5. Inventorina eksponatus (surašo į gaunamų eksponatų knygas GEK), pildo mokslines korteles;

6. Rakina, plombuoja saugyklas, ekspozicijų ar parodų sales;

7. Pateikia žinias apie eksponatų judėjimą vyriausiajam fondų saugotojui;

8. Sudaro visų eksponatų saugojimo vietų topografinius sąrašus (stalčių, stelažų lentynų, dėžių, spintų ir t.t.);

9. Kaupia mokslinę medžiagą krašto istorijos ir etnografijos tema;

10. Moksliškai klasifikuoja ir grupuoja muziejaus ekspozicijos fondą;

11. Dalyvauja mokslinėse ekspedicijose, fiksuoja senąsias krašto tradicijas, kaupia istorinę ir etnografinę medžiagą;

12. Ruošia parodas iš Muziejaus fondų, atrenka eksponatus pastovioms ekspozicijoms ir atsako už šių Eksponatų estetinį išdėstymą ekspozicijose;

13. Veda ekskursijas muziejaus ekspozicijose;

14. Rengia edukacines programas ir veda edukacines pamokas;

15. Organizuoja istorinę, etnografinę mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengia ekspozicijas, parodas, sudaro katalogus, rašo straipsnius, ruošia pranešimus;

16. Rengia mokslines konferencijas istorinėmis ir etnokultūros temomis;

17. Atsako už ekspozicijos rinkinius ir jų tinkamą priežiūrą , inventorinimą, tyrinėjimą ir sklaidą;

18. Ruošia projektus istorijos ir etnokultūros temomis;

19. Konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos ribose;

20. Rūpinasi kvalifikacija;

21. Palaiko informacinius ir dalykinius ryšius su įvairiomis Respublikos ir užsienio institucijomis puoselėjančiomis etninę kultūrą;

22. Dirba su Lietuvos integralia muziejaus informacijos sistema (LIMIS);

23. Nustatyta tvarka atsiskaito direktoriui už nuveiktą darbą.

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas