Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio kapinių inventorizavimo archeologinių ir istorinių tyrimų rezultatai

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio kapinių inventorizavimo archeologinių ir istorinių tyrimų rezultatai

2019 m. liepos–lapkričio mėn. Šilutės Hugo Šojaus muziejus vykdė ir įgyvendino Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau LRVK) finansuotą projektą „Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai“.

Projektas susidėjo iš dviejų dalių: 1) archeologinių Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio (toliau Macikų lagerių) kapinių tyrimų panaudojant geofizikinius nedestruktyvius archeologinių tyrimų metodus; 2) kompleksinių istorinių kapinių tyrimų, kurių metu buvo surengta Macikų lagerių kapinių inventorizavimo ekspedicija ir ekspedicijos, skirtos apklausti Macikų lageriuose kalintus ir ten kalintų arba lagerių kapinėse palaidotų asmenų artimuosius.

Naudojant geofizikinių nedestruktyvių archeologinių tyrimų metodus (georadarą (GPR), 3D lazerinį žemės skenavimą), 2019 m. rugpjūčio–spalio mėn. Macikų lagerių kapinių teritorijoje iš viso lokalizuota ir suinventorinta 1076 galimų kapų vietų. Iš jų 482 tikėtinų kapų vietos nustatytos sugretinus 3D skenavimo rastrines nuotraukas su GPR tyrimais, kurių metu fiksuotos su kapais sietinos anomalijos. 222 kapų vietos yra spėjamos. Jie lokalizuoti tik preliminariai atsižvelgus į visų kapų sisteminį išdėstymą. 372 kapų vietas žymi žemės kauburiai. Visų nustatytų ir suinventorintų galimų kapų vietos susietos su LKS-94 koordinačių sistema (žr. planą Nr. 2)

Nustatytos galimų kapaviečių vietos (1076 vnt.) ir kapinių teritorijoje esantys atminimo paminklai (9 vnt.) pažymėti 1:300 mastelio plane. Padaryta 66 nustatytų galimų kapaviečių ir 17 atminimo paminklų fotografijų.

Taip pat projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo atlikti Macikų lagerių kapinių istoriniai tyrimai, susidedantys iš dviejų dalių:

1) 2019 m. spalio 18 d. buvo atlikta Macikų lagerių kapinių inventorizavimo ekspedicija (žr. planą Nr. 1), kurios metu iš viso buvo nustatyta 330 galimų palaidojimo vietų. Iš jų nufotografuotos 28 galimų palaidojimų vietos su įrašais antkapiuose, kurie buvo iššifruoti. Taip pat nufotografuoti 9 galimi palaidojimai su antkapiniais kryžiais be įrašų ir 2 žemės kauburėliai, prie kurių yra išlikę tik metalinių stovų mediniams kryžiams liekanos.

2) Taip pat 2019 m. buvo surengta 20 ekspedicijų, skirtų apklausti Macikų lageriuose kalintus ir ten kalintų arba lagerių kapinėse palaidotų asmenų artimuosius. Iš viso buvo apklausti 23 respondentai. Taip pat surinkti kiti istoriniai ir archyviniai duomenys, kurių nepakako norint tiksliai nustatyti konkrečioje lokalizuotoje galimoje kapavietėje palaidotų asmenų tapatybių, tačiau jie praplėtė bendrąsias žinias apie kapinių užlaidojimo raidą. Tiesa, tik vieno Macikų lageryje kalėjusio ir žuvusio asmens (jo vardas ir pavardė muziejaus darbuotojams yra žinomas) giminės teigė, kad jų artimojo kapo vieta yra tiksliai žinoma ir ji pažymėta paminkliniu akmeniu su užrašu (ši galima kapavietė buvo rasta ir užfiksuota kapinių inventorizavimo metu). Patikimesnių šaltinių, leidžiančių patvirtinti arba paneigti šią informaciją, nebuvo rasta.

Be LRVK finansuotų archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų, kurie buvo vykdyti Macikų lagerių kapinių teritorijoje, archeologiniai žvalgymai naudojant nedestruktyvius archeologinių tyrimų metodus (georadarą (GPR) ir magnetometrą) 2019 m. rugsėjo 16–27 d. buvo atlikti ir Macikų lagerių kapinių aplinkoje. Tyrimus vykdė „Ohio Valley Archaeology, Inc.“ archeologai–geofizikai Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento karo belaisvių ir žuvusių tarnyboje apskaitos agentūros DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency) užsakymu. Šie tyrimai buvo atlikti trijuose (apie 0,43 ha, 0,97 ha ir 2,56 ha) plotuose (žr. planą Nr. 3), kuriuose, remiantis II-ojo pasaulinio karo metu padarytų nuotraukų analize, gali būti palaidoti trys amerikiečių karininkai, kalėję Macikų karo belaisvių stovykloje. Macikų lagerių kapinių teritorijos aplinkoje, tyrimų plote Nr. III, lokalizuotos trys teritorijos, kuriose galimai yra kapų (žr. planą Nr. 3).

Atliktų Macikų lagerių kapinių inventorizavimo darbų ir istorinių tyrimų rezultatai sudaro tinkamas sąlygas vėlesniems, Macikų lagerių kapinių bei visos Macikų lagerių komplekso teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo tamsiajam turizmui (kapinių, kalėjimo ir persekiojimo vietų), darbams atlikti. Visa tai prisidės prie sovietinės ir nacių okupacijų aukų ir pasipriešinimo didvyrių pagerbimo ir atminimo įamžinimo bei sklaidos.

Parengė Mantas Užgalis,

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus

muziejininkas archeologas

Pagal:

RIMKUS T. Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g., 2019 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Klaipėda, 2019.

UŽGALIS M., POCYTĖ S. Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai. Šilutė, 2019.

Planas Nr. 1
Planas Nr. 2
Planas Nr. 3
Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas