Paskaitoje supažindinama su muziejaus fonduose saugomais vertingiausiais leidiniais. Apžvelgiama H. Šojaus lituanistinė biblioteka.  XIX a. Mažosios Lietuvos poligrafinė produkcija –  pasaulietiniai leidiniai: kalendoriai, pasaulietinės knygos, periodiniai leidiniai, religinio pobūdžio knygos (biblijos, mišių knygos, giesmynai). Aptariama Šilokarčemoje veikusių spaustuvių ir knygrišyklų spausdinama literatūra, kuo ji ypatinga ir reikšminga mūsų kraštui. Supažindinama su Vydūno ir H. Zudermano kūryba.

Programą parengė ir veda archyvarė-bibliotekininkė Roma Šukienė.
Pamokos trukmė – 45 min.
Dalyvių skaičius – iki 20. Dalyvių amžius neribojamas.
Pasitelkiant multimedijos priemones užsiėmimai gali būti vedami mokyklose arba kultūros centruose.

Informacija teikiama telefonais: +370 657 51 909, (8 441) 62 207

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas