Turtinga Šilutės muziejaus liaudies meno kolekcija (930 vnt.) pradėta kaupti 1959 m., kai muziejui buvo perduotos pirmosios polichromuoto medžio skulptūrėlės (šventukai).

 

Jos buvo statomos smulkiose sakraliniuose statiniuose – koplytėlėse, koplytstulpiuose ir stogastulpiuose, kurie paplito ne tik Žemaitijoje, bet ir Aukštaitijoje. Klaipėdos krašte skulptūrėlės ir smulkieji sakraliniai statiniai neaptinkami.

 

Muziejaus kolekcijoje yra saugoma 33 vnt. Šventųjų skulptūrėlių ir vienas drožinėtas kryžius – 1853 m. buvęs prie koplytėlės. Daugumos drožinėtų medžio skulptūrėlių autoriai, sukūrimo metai, vieta – nėra žinomi. Nuo 1971 m. kolekcija pildoma įvairios tematikos ir žanrų savamokslių menininkų sukurtais darbais, kuriuose atsispindi pamario gamta, Šilutės architektūrinis paveldas.

 

Pačios seniausios ir didelę antikvarinę vertę turinčios polichromuoto medžio skulptūrėlės, sukurtos 19 a. vid. Dievdirbių, – J. Balsevičiaus ir M. Paupario šventukai. 1959 m. muziejaus kolekciją papildė skulptūrėlė iš Dargiškės kaimo koplytėlės, „Nukryžiuotasis Kristus“ – Kazlausko dievdirbio ir Švėkšnos. Likusių skulptūrėlių autoriai, sukūrimo metai ir vieta – nežinomi. Vėlesniais metais muziejus įsigijo medžio drožėjų A. Mockaus, M. Vilko, V. Bendiko medžio drožinių. Sukaupti smulkiosios skulptūros eksponatai atspindi geriausias liaudies drožybos tradicijas.

 

Liaudies meno kolekcijoje – savamokslių liaudies menininkų sukurti dailės darbai. Peizažo meistro E. Petraičio, dailininko natūralisto K. Jackaus, E. Mazrimo, V. Gorbatovo tapyti įvairių žanrų dailės kūriniai. Šilutiškis V. Tribičius 1997-2001 m. muziejui padovanojo  tremties tematika sukurtus darbus. Kolekcija toliau pildoma dovanotais tautodailininkų ir liaudies menininkų darbais.

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas