Šilutės Hugo Šojaus muziejuje buvo atidaryta paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“

Šilutės Hugo Šojaus muziejuje buvo atidaryta paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“

2022 m. sausio 14-ąją, minint Klaipėdos krašto prijungimo dieną, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje buvo atidaryta paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“. Tai jau tradicija tapusi paroda, kurios metu visuomenei pristatomi nauji eksponatai, per praėjusius metus papildę muziejaus fondus. 2021 m. dėl pandemijos ši paroda buvo virtuali. Iš karto po jos sulaukėme laiško nuo Reginos Genkovienės: …pasižiūrėjau virtualią Šilutės muziejaus parodą „Eksponatai laikmečio liudininkai“. Ji labai šiltai ir smagiai nuteikė. Gyvai išvydau savo viziją – graži moteris prabangioje dvaro aplinkoje geria kafiją, skaito knygą… Greit prabėgo kadrai, neprailgo pasakojimas. Po poros dienų dar sykį peržiūrėjau parodą ir atsigręžiau į savo spintas… Esu gimusi sovietmečiu, tada prabėgo mano vaikystė, jaunystė. Metai eina, o daiktų lieka vis mažiau… Todėl perduodu, dovanoju savo sukauptą turtą Šilutės muziejui.

Šiuo metu Šilutės Hugo Šojaus muziejuje saugoma virš 62 000 eksponatų. 2021 m. metais muziejaus fondai pasipildė 1063 eksponatais, iš kurių 920 – dovanoti, 64 – iš neinventorinto fondo, 20 – pirktų, 59 – iš archeologinių kasinėjimų.

Kituose stenduose matomi įvairūs sovietmečiui būdingi papuošalai, rankinukai, batai, žaislai, aliejaus, limonado buteliai, maišelis nuo cukraus, indai, stalo įrankiai.

Eksponatus muziejui dovanojo ne tik vietiniai, bet ir kitų miestų, valstybių gyventojai. Klaipėdietė Edita Gložaitienė perdavė muziejui fotografijų, kuriose – sovietmečiu užfiksuoti Klaipėdos vaizdai. Šilutės Hugo Šojaus muziejų kiekvienais metais papildo Švedijoje gyvenančios klaipėdietės Marinos Kulčinskajos dovanotos vertybės. 2021 m. į muziejaus fondus atkeliavo Šilutės – Žemaičių Naumiesčio žemėlapis, keletas fotografijų su Šilutės miesto vaizdais ir kalendorius. Vokietijoje gyvenantis dailininkas Kurtas Beutleris Šilutės Hugo Šojaus muziejui padovanojo piešinių, kurių tema glaudžiai susijusi su „Covid-19“ viruso pandemija. Maren Zander iš Vokietijos perdavė savo giminaičio Gustavo Zanderio, buvusio Šilutės irklavimo klubo vadovo, dokumentus bei nuotraukas.

Danutė Narbutienė perdavė muziejui fotografijas, kuriose pavaizduota buvusi Šilutės Raudonoji aikštė ir fontanas „Mažasis žvejys“. Lionė Noreikienė padovanojo muziejui kryžių, priklausiusį vyskupui Motiejui Valančiui – apie šį faktą byloja užrašas. Reginos Tamošauskienės dovanotas įdomus prietaisas – galąstuvas – ir rogės patyrė ir išgyveno daug skaudžių įvykių, netgi tremtį.  Kęstutis Zdanevičius dovanojo muziejui vaistų buteliukus, pagamintus vienoje Kauno gamykloje tarpukariu ir XX a. vid. Danguolė Ražantienė muziejui perdavė anglimis kūrenamą lygintuvą ir avikirpes žirkles, Antanina Kulbokienė – adatinę, Lina Kleinaitė – savo močiutės siuvimo mašiną. Pagal serijinį numerį pavyko nustatyti, kad siuvimo mašinos modelis – jubiliejinis, pagamintas Vokietijoje 1895 metais.

Nemažai eksponatų Šilutės H. Šojaus muziejui padovanojo ir patys muziejaus darbuotojai. 2021 m. nupirkta XIX a. pab. – XX a. pr. Vokietijos žinomiausiuose porceliano fabrikuose pagamintų indų.

Nemažai eksponatų papildė ir Švėkšnos muziejaus ekspozicijas. Praėjusiais metais klaipėdietis Adomas Ramanauskas perdavė savo prosenelių Būdvyčių archyvą. Jokūbas Budvytis – Adomo Ramanausko prosenelis – buvo Švėkšnos valsčiaus viršaitis,  apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino ženklu už nuopelnus Lietuvai. Indrė Rimkutė padovanojo senovinių kosmetikos priemonių ir aksesuarų, Saulius Bitinas – statybinį metrą.

Šilutės Hugo Šojus muziejus dar kartą dėkoja žmonėms, dovanojusiems muziejines vertybes 2021 m.

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijai: Elenai Peteskaitei, Šilutė; Gražinai Denienei, Šilutė; Reginai Genkovienei, Vilnius; Albertui Vitartui, Šilutė; Maren Zander, Vokietija; Danutei Narbutienei, Šilutė; Rūtai Jonušienei, Šilutė; Kurt Beutler, Vokietija; Danguolei Ražantienei, Šilutė; Kestučiui Zdanevičiui, Šilutė; Marinai Kulčinskajai, Švedija; Agnei Klemanskienei, Vilnius; Ingridai Čiučiurkaitei, Klaipėda; Vilmai Grigonienei, Šilutė; Reginai Tamošauskienei, Šilutė; Editai Gložaitienei, Klaipėda; Monikai Žąsytienei, Švėkšna; Natalijai Kučinskajai, Klaipėda; Laimai Kairienei, Šilutė; Genovaitei Grybauskytei, Šilutė; Romai Šukienei, Šilutė; Ignui Giniočiui, Šilutė; Lionei Noreikienei, Šilutė; Antaninai Kulbokienei, Šilutė; Linai Kleinaitei, Šilutė.

Švėkšnos ekspozicijai: Indrei Rimkutei, Švėkšna; Sauliui Bitinui, Švėkšna; Jurgitai Oželienei, Švėkšnos raj.; Adomui Ramanauskui, Klaipėda; Juliui Meškauskui, Švėkšna; Paul Vezgoff, Australija.

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijai: Aurelijai Mikalauskienei, Makių km.; Valerijonui Krutikovui, Žemaičių Naumiestis; Stasiui Blinkevičiui, Šilutė; Bronislovui Jauniui, Kadagiškių km.; Vytautui Jurjonui, Katyčiai; Bronislavai Bartkienei, Žemaičių Naumiestis; Danutei Mockienei, Žemaičių Naumiestis; Zigmui Sirtautui, Žemaičių Naumiestis; Egidijui Bacevičiui, Klaipėda; Kozmai Šveikauskui, Šilutė.

Taip pat dėkojame Šilutės meno mokyklos mokiniui Majui Vilkui, nuotaikingais akordeono garsais atidariusiam parodą.

Paroda veiks iki sausio mėnesio pabaigos. Maloniai kviečiame ją apžiūrėti.

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas