MOKSLINIŲ MUZIEJINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS IEŠKO NAUJO KOMANDOS NARIO!

MOKSLINIŲ MUZIEJINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS IEŠKO NAUJO KOMANDOS NARIO!

Specialūs reikalavimai šias  pareigas einančiam darbuotojui

Pareigybės lygis – A1, (Atlyginimo koeficientas pagal darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą – 7.00; darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1267 Eur.)

 

Muziejininkas-istorikas archeologas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu)  arba jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srities, istorijos, archeologijos krypties;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
  3. mokėti anglų ar vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europos standarto kalbų mokėjimo lygį);
  4.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejaus veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;
  5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą bei dirbti komandoje;
  6. žinoti muziejininkystės teoriją ir praktiką, Muziejininko etikos kodeksą, norminius dokumentus, reglamentuojančius Muziejaus darbą, tikslus, uždavinius, funkcijas ir vykdyti juos bendrame muziejaus strategijos kontekste;
  7. turėti gerus kompiuterinio ir informacinio raštingumo įgūdžius, mokėti dirbti operacine sistema „Microsoft Windows“, „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  8. išmanyti informacines technologijas: mokėti dirbti su Lietuvos integralia muziejaus informacijos sistema (LIMIS);

 Pareigybės paskirtis:    

 Muziejininkas- istorikas archeologas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

         Darbe vadovaujasi muziejaus veiklos planu; organizuoja, koordinuoja, vykdo ir kaupia medžiagą krašto archeologijos ir istorijos tema; moksliškai klasifikuoja ir grupuoja muziejaus archeologinį ir istorinį fondą; dalyvauja mokslinėse tiriamosiose ekspedicijose, fiksuoja krašto archeologijos istoriją, kaupia istorinę medžiagą: organizuoja, koordinuoja ir vykdo archeologijos skyriui priskirtų eksponatų rinkinių tinkamą priežiūrą, inventorinimą, tyrinėjimą ir sklaidą; vykdo skyriaus rinkinių skaitmeninimą; vykdo istorinių ir archeologinių eksponatų kaupimą, inventorizavimą, nurodo restauruotinus eksponatus, rūpinasi mokslinių aprašų kokybe; sudaro mokslines kartotekas, atlieka pirminį eksponatų inventorinimą;  ruošia archeologines, istorines parodas; veda ekskursijas muziejaus ekspozicijose ir po muziejaus kompleksą;  rengia edukacines programas ir veda edukacines pamokas; organizuoja istorinę mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengia ekspozicijas, parodas, sudaro katalogus, rašo straipsnius, ruošia pranešimus; rengia mokslines konferencijas archeologinėmis ir istorinėmis temomis; atsako už archeologijos rinkinių tinkamą priežiūrą, inventorinimą, tyrinėjimą ir sklaidą;  vykdo ekspedicijos metu surinktos medžiagos sklaidą; ruošia projektus archeologijos temomis;

 

Gyvenimo aprašymų laukiame iki 2023 m. sausio 31 d.

Siųsti el. p. direktore@silutesmuziejus.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus

Darbo laikas.  Pirmadieniais – ketvirtadieniais  nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.   Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas