Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metis

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metis

Pirmoje eilėje iš kairės pulkininkas leitenantas N. Nenig, generolas D. Odry, Kapitonas E. Laroche. Klaipėda, 1920 m.
Prancūzų laivo La Marne jūreiviai. Klaipėda, 1923 m. sausio mėn.
Klaipėdos krašto sukilėliai
Klaipėdos krašto sukilėliai
Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas
Klaipėdos krašto atvadavimo medalis
Sausio 9 d. manifestas
Šilutės seimo deklaracija
Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas