Ekspedicija po Kintų seniūnijoje išnykusias gyvenvietes

Ekspedicija po Kintų seniūnijoje išnykusias gyvenvietes

2019 m. liepos 29 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Vietovardžių metų proga rinkdamas medžiagą apie išnykusias Šilutės rajono gyvenvietes, surengė ekspediciją po Kintų seniūnijos išnykusių gyvenviečių vietas. Ekspedicijos metu buvo aplankytos spėjamos Tulkarago kaimo, Jociškių dvaro, Veprių dvaro, Žiaukų, Gaicių, Ragaišių, Kuokštų ir Klumbių kaimų vietos – iš viso 8 spėjamos buvusių gyvenviečių vietos. Ekspedicijoje dalyvavo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejininkai.

Ekspedicijos metu buvo atlikta aplankytų išnykusių gyvenviečių fotofiksacija, įvertinta jų būklė ir statinių (jeigu tik tokių būdavo aptinkama) išlikimo laipsnis, apklausti vietiniai gyventojai. Prieš ekspediciją buvo surinkta mokslinė ir kraštotyrinio pobūdžio informacija apie lankytinus objektus. Geriausiai lokalizuoti Kintų seniūnijoje išnykusias gyvenvietes padėjo senųjų vokiškų kartografinių šaltinių ir dabartinės kartografinės medžiagos sugretinimas. Buvo kartografuotas ekspedicijos maršrutas ir aplankytos išnykusių gyvenviečių vietos.

Dalis ekspedicijos metu aplankytų gyvenviečių, kaip antai Gaiciai ir Klumbiai, buvo visiškai sunykusios, be jokių aiškiai matomų buvusių intensyvių žmogaus veiklos pėdsakų. Gaicius padėjo lokalizuoti nuo gyvenvietės egzistavimo laikų mažai pakitusi žvyrkelių T formos sankryža, o Klumbius – Minijos upės kilpa. Tik kai kuriuose išnykusiose gyvenvietėse, tokiose kaip Tulkaragas ir Kuokštai, stovėjusių sodybų buvimo vietas leisdavo įtarti iki šių dienų augantys pavieniai vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Buvusios Jociškių dvarvietės aplinkoje mėtėsi raudonų plytų, čerpių duženų, netoli Minijos senvagėje matėsi medinio tilto liekanos, išsiskyrė tikriausiai įvažiavimą ženklinę, už kitus žymiai senesni medžiai. Spėjamą Veprių dvarvietę padėjo lokalizuoti jos teritorijoje iki šių dienų augantis senas ąžuolas. Išnykęs Žiaukų kaimas, remiantis 1910–1940 m. vokišku žemėlapiu, užima gana didelę dabartinio Kintų mietelio dalį. Tiesa, ekspedicijos metu apklausta Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė teigė, kad buvusio Žiaukų kaimo pagrindinės sodybos telkėsi į Kintų miestelio Kuršių marių paplūdimį vedančioje Pamario gatvėje. Taip pat Kultūros centro direktorė dėl detalesnės informacijos apie išnykusias Kintų seniūnijos gyvenvietes patarė kreiptis į du senuosius vietinius gyventojus – Cyrulį ir Rudmokienę, kuriuos planuojama apklausti vėliau. Remiantis senaisiais kartografijos šaltiniais, ekspedicijos metu buvo lokalizuota ir aplankyta viena iš išnykusiam Ragaišių kaimui priklausiusių sodybų. Minima sodyba dabar priklauso Mockių kaimui. Deja, apklausti sodybos savininkai apie ankstesnius iki II-ojo pasaulinio karo gyvenusius sodybos šeimininkus ir pačios sodybos priklausymą išnykusiam Ragaišių kaimui negalėjo nieko papasakoti.

Ekspedicijos metu surinkta informacija padės muziejininkams rengti būsimas naujas edukacines programas, ekskursijas, rašyti mokslinius straipsnius, susijusius su Šilutės rajono ir Klaipėdos krašto išnykusiomis gyvenvietėmis ir jų išnykimo nulemtais urbanistinės raidos pokyčiais.

Norinčius susipažinti su pilna ekspedicijos medžiaga prašome kreiptis į Šilutės Hugo Šojaus muziejaus biblioteką.

  1. Žemėlapio pagrindas: [interaktyvus].
    Prieiga per internetą: <http://www.maps.lt/map/#> [žiūrėta 2019 m. liepos 30 d.].

2. Žemėlapio pagrindas: [interaktyvus].
Prieiga per internetą: <http://www.maps.lt/map/#> [žiūrėta 2019 m. liepos 30 d.].

3. Žemėlapio pagrindas: [interaktyvus].
Prieiga per internetą: <http://www.maps.lt/map/#>;
<http://wiki-commons.genealogy.net/images/b/b6/Rogaiszen_MTB0593%2C0594.jpg>
[žiūrėta 2019 m. liepos 30 d.].

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas