Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – 475 m. Šia proga parengėme viktoriną „Nešęs mokslo šviesą“.

Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – 475 m. Šia proga parengėme viktoriną „Nešęs mokslo šviesą“.

0%

1. Kuriame amžiuje gimė Martynas Mažvydas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

2.Kurio Žemaitijos miestelio apylinkėse, kaip spėjama, gimė Martynas Mažvydas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

3. Kuriame Šilutės rajono kaime 2001 m. buvo atidengtas paminklas su tokiu užrašu: „Šiose ... apylinkėse apie 1510 m. gimė pirmosios lietuviškos knygos autorius MARTYNAS MAŽVYDAS 2001 Dėkingi kraštiečiai“?

Y
Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

4. Kokia Martyno Mažvydo tikroji pavardė?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

5. Kada Mažvydas išvyko gyventi į Prūsijos kunigaikštystę (Mažąją Lietuvą)?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

6. M. Mažvydas parengė, parašė, sukūrė pirmąsias šešias lietuviškas knygas ir knygeles. Kur jos buvo išleistos?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

7. Kiek išlikę M. Mažvydo parašytos knygos „Katekizmas“ egzempliorių?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

8. Kurioje Vilniaus mokslo įstaigoje saugomas „Katekizmas“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

9. Koks buvo M. Mažvydo žmonos vardas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

10. Kur mirė M. Mažvydas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

11. Kuriame iš išvardintų universitetų studijavo Martynas Mažvydas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

12. Kokį mokslo srities laipsnį 1548 m. įgijo M. Mažvydas Karaliaučiaus universitete?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

13. Kas 1546 m. pakvietė M. Mažvydą atvykti studijuoti į Karaliaučių?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

14. Kurioje Klaipėdos aikštėje 1997 m. buvo atidengtas paminklas Martynui Mažvydui?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

15. Kurioje Mažosios Lietuvos parapijoje klebono pareigas ėjo Mažvydas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

16. Kurios krikščionių konfesijos kunigu buvo Martynas Mažvydas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

17. Kuriais metais Karaliaučiuje buvo išleista pirmoji lietuviška knyga – M. Mažvydo „Katekizmas“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

18. Kuriais metais mirė Martynas Mažvydas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

19. Kiek puslapių sudaro J. Weinreicho spaustuvėje atspausdintą Martyno Mažvydo „Katekizmą“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

20. Kokia Lietuvos biblioteka pavadinta Martyno Mažvydo vardu?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

21. Martyno Mažvydo „Katekizmas“ yra…

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

22. Kokiu tiražu buvo išleistas „Katekizmas“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

23. Kodėl pirmosios lietuviškos knygos spausdintos Prūsijoje?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

24. Lotyniškai M. Mažvydo pavardė rašoma taip:

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

25. „Katekizmo“ antraštiniame lape M. Mažvydo pavardės nėra. Kaip ją užšifravo autorius?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

26. Kokiomis kalbomis rašoma „Katekizme“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

27. Martynas Mažvydas turėjo:

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

28. Kokią kalbą M. Mažvydas išmoko Prūsijoje?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

29. Dramą „Mažvydas“ parašė:

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

30. Koks yra pilnas M. Mažvydo išleistos pirmosios lietuviškos knygos pavadinimas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

31. Kokią savo veiklą M. Mažvydas laikė pagrindine gyvenimo misija?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

32. Kam M. Mažvydas dedikavo „Katekizmą“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

33. Kuo reikšminga eiliuota M. Mažvydo prakalba „Knygelės pačios byla lietuvininkump ir žemaičiump“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

34. Kam skirtos šios „Katekizmo“ eilutės: „Pirmiausiai jus, […], įspėdamas raginu, kad pagaliau atsimintumėte atlikti savo pareigą ir kad susimąstytumėte apie tai, jog jūs prisiėmėte tokią atsakomybę – rūpintis daugybės sielų reikalais. Būtent jums paskutiniajame teisme reikės atsakyti už visą būrį ir kiekvieną atskirai…“?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

35. Kuris iš šių teiginių yra klaidingas?

Atsakymas teisingas! Atsakymas neteisingas!

Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – 475 m. Šia proga parengėme viktoriną „Nešęs mokslo šviesą“. Kviečiame pasitikrinti žinias apie M. Mažvydą ir jo išleistą pirmąją lietuvišką knygą.

Gaila, bet apie Martyną Mažvydą žinote labai mažai. Siūlome pasidomėti!

Jūsų žinios apie Martyną Mažvydą mažokos, reikėtų pasidomėti daugiau.

Neblogai, tačiau yra dar kur tobulėti

Puikiai atsakyta!
Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas