Macikų lagerių 2019 m. archeologinių žvalgymų ataskaita

Macikų lagerių 2019 m. archeologinių žvalgymų ataskaita

2019 m. Šilutės r. sav., Macikų k., teritorijoje šalia H. Zudermano g. buvo atlikti nedestruktyvūs archeologiniai žvalgymai (planas Nr. 1). Tyrimų užsakovas – Šilutės muziejus vykdo Macikų koncentracijos stovyklos kapinių inventorizavimo projektą. Vienas iš šio projekto tikslų – kapinių situacijos plano sudarymas, pažymint vizualiai atsekamas bei tikėtinas kapų vietas, kurios nematomos dabartiniame reljefe. Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudoti nedestrukciniai archeologinių tyrimų metodai – 3D lazerinis skenavimas ir tyrimai georadaru (GPR). Tyrimai atlikti saugomos nekilnojamos kultūros vertybės – Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų kompleksas (17035) – teritorijoje.

Atsiųsti ataskaitą

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas