Šilutės muziejaus darbuotojų 2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis IV ketvirtis:

Šilutės muziejaus darbuotojų 2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis IV ketvirtis:

Eil NrPareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Iketvirtis €

1Direktorė713
2Vyr .fondų saugotoja580
3Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams568
4muziejininkai546
5Restauratoriai515
6Archyvare-bibliotekininkė525
7Dailininkė230
8Buhalterė639
9Kasininkė-eksponatų.saugotoja350
10Eksponatų saugotojas350
11Darbininkas350
12Valytoja350
13IT specialistas532
Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis IIketvirtis €
 1 Direktorė 713
2 Vyr .fondų saugotoja 628
3 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 618
4 muziejininkai 576
5 Restauratoriai 506
6 Archyvare-bibliotekininkė 608
7 Dailininkė 248
8 Buhalterė 639
9 Kasininkė-eksponatų.saugotoja 350
10 Eksponatų saugotojas 350
11  Darbininkas 350
12 Valytoja 350
13 IT specialistas 532

Šilutės muziejaus darbuotojų 2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis IV ketvirtis:

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis IIIketvirtis €
 1 Direktorė 782
2 Vyr .fondų saugotoja 644
3 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 568
4 muziejininkai 614
5 Restauratoriai 574
6 Archyvare-bibliotekininkė 605
7 Dailininkė 268
8 Buhalterė 638
9 Kasininkė-eksponatų.saugotoja 380
10 Eksponatų saugotojas 380
11  Darbininkas 380
12 Valytoja 384
13 IT specialistas 597
Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas