Hugo ir Ericho Šojų (Hugo ir Erich Scheu) archeologinė kolekcija

1

Hugo ir Ericho Šojų (Hugo ir Erich Scheu)

archeologinė kolekcija 

Nuo XIX a. pabaigos Šilokarčemos dvare archeologinės kolekcijos kaupimu rūpinosi dvarininko Hugo Šojaus sūnus Erikas Šojus. Pažintis su tėvo draugu Karaliaučiaus universiteto profesoriumi Adalbertu Becenbergeriu (vok. Adalbert Bezzenberger) paskatino jį susidomėti archeologija ir archeologiniais tyrimais Klaipėdos krašte. Iš pradžių E. Šojus dalyvaudavo archeologinėse ekspedicijose kaip profesoriaus pagalbininkas, vėliau, kaip manoma, iki I pasaulinio karo tyrimus vykdė savarankiškai.

Didžioji dalis radinių patekę į privatų H. Šojaus muziejų buvo iš E. Šojaus individualiai arba kartu su A. Becenbergeriu tyrinėtų archeologijos objektų. Kita dalis artefaktų rasti atsitiktinai arba įsigyti iš privačių asmenų. Šojai archeologinę kolekciją tvarkė gana profesionaliai, pagal muziejams būdingas taisykles: kiekvienas eksponatas turėjo metriką, o kapų radiniai buvo pritvirtinti prie atskirų kartoninių lentelių.

Po II pasaulinio karo 1949 m. lapkričio 7 d. H. ir E. Šojų archeologinės kolekcijos radiniai perkelti ir pradėti eksponuoti Šilutės kraštotyros muziejuje. Turimais duomenimis 1953, 1959 ir 1973 m. archeologinės kolekcijos dirbiniai buvo perinventorinti, todėl kai kur dažnai pasitaikė klaidų nurašant eksponatus ir priskiriant juos kitoms radimvietėms nei jie buvo iš tikrųjų rasti. Be to dalis dirbinių dėl neaiškių priežasčių buvo nurašyti 1959 m. Žinoma, jog XX a. 5-ame dešimtmetyje iš buvusio Šilutės dvaro į Vilnių buvo išvežta per du su puse tūkstančio, kaip spėjama, Stragnų kapinyne rastų, nekonservuotų proistorinių dirbinių, kurie šiuo metu yra saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Tuo tarpu dalis Kuršių Nerijoje rastų akmeninių ir titnaginių kirvukų iš Šojų kolekcijos nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio iki dabar yra saugomi Neringos istorijos muziejuje.

Hugo ir Ericho Šojų (Hugo ir Erich Scheu) archeologinėS kolekcijos eksponatai „Limis“ sistemoje.

Komentavimo galimybė išjungta.