Protų mūšio „TILŽĖS AKTO MĮSLĖS“ registracija ir taisyklės

PATVIRTINTA
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės
2018-10-29 įsakymų Nr.V2-40

 

RAJONO MOKINIŲ PROTŲ MŪŠIO
„TILŽĖS AKTO MĮSLĖS“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Protų mūšio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja renginio tikslus, reikalavimus dalyviams, organizavimo, eigos, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Protų mūšį organizuoja Šilutės Hugo Šojaus muziejus ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.
3. Protų mūšio nuostatai skelbiami www.silutesmuziejus.lt
4. Protų mūšio tema „Tilžės aktas“. Nuo lapkričio 26-osios Šilutės rajono savivaldybės mokyklose rekomenduojame istorijos, lietuvių kalbos ir pilietinio ugdymo pamokose mokinius supažindinti su šia tema.

II. TIKSLAI

5. Plėsti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
6. Ugdyti gebėjimą pritaikyti turimas žinias ir plėsti žinias apie etnografinį Mažosios Lietuvos regioną.
7. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, savarankiškumą.
8. Tobulinti bendradarbiavimo, darbo komandoje kompetenciją.
9. Skatinti mokinius domėtis Mažosios Lietuvos istorija, literatūra, ugdyti patriotiškumą ir pilietiškumą.

III. ORGANIZAVIMO TVARKA

10. Renginys vyks 2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienį) 14.00 val. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (Tilžės g. 10).
11. Protų mūšyje kviečiami dalyvauti rajono gimnazijų II–III ir pagrindinių mokyklų 9-10 klasių mokinių komandos (po 5 mokinius).
12. Protų mūšio tema „Tilžės akto mįslės” – tai intelektuali kova, kurios tikslas išrinkti tiksliausiai į užduotus klausimus atsakiusią komandą. Tai komandinis žaidimas, suteikiantis galimybę Šilutės rajono savivaldybės mokiniams kartu paminėti Tilžės akto dieną. Kautynių „ginklas“: žinios, greitumas, atsakymai į pateiktus klausimus naudojant balsavimo pultelius.
13. Renginyje dalyvauja užsiregistravusios komandos. Registruojantis reikia nurodyti komandos pavadinimą bei komandos kapitono kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono nr., el. paštas). Kviečiame registruotis Šilutės Hugo Šojaus muziejaus telefonu 8 441 62 207 arba el. p. direktore@silutesmuziejus.lt.
14. Kautynių metu komandos turės įveikti tris turus.
15. Komandos bus papildomai vertinamos už savo aprangą, atributiką. Apranga ir atributika turi atspindėti atstovaujamą mokyklą. Šauniausiai pasiruošusi komanda gauna 2 papildomus taškus.
16. Protų mūšio metu bus naudojama balsavimo įranga, todėl komandos turi būti labai atidžios atsakinėdamos į klausimus.
17. Vedėjas garsiai perskaito klausimą, kurį kiekviena komanda aptaria, pasirenka atsakymą (iš pateiktų) ir paspaudžia balsavimo pultelyje raidinį mygtuką atitinkantį pasirenkamą atsakymą. Kiekvienam atsakymui atsakyti yra skiriama po 1 min. Jeigu komandos atsako į pateiktą klausimą greičiau nei per minutę, pereinama prie kito klausimo.
18. Neteisingai nuspaudus mygtuką arba staiga persigalvojus, galimybės ištaisyti klaidą nebėra.
19. Už teisingą atsakymą į vieną klausimą komanda gauna 1 tašką. Už neteisingą atsakymą komanda taškų negauna.
20. Po kiekvieno klausimo skelbiami teisingi atsakymai.
21. Daugiausiai taškų surinkusi komanda skelbiama nugalėtoja.
22. Jei dvi ar daugiau komandų surinks vienodą taškų skaičių, pergalė atiteks tai komandai, kuri greičiausiai atsakinėjo į klausimus.

Komentavimo galimybė išjungta.