Šilutės Hugo Šojaus muziejus ieško muziejininko – etnografo

Mokslinių muziejinių tyrimų skyrius ieško naujo komandos nario !
 
Nuolatiniam darbui ieškome: Muziejininko – etnografo 
 
Darbo aprašymas: etnografinio rinkinio tyrimo ir sisteminimo darbai, ekspedicijos, parodų ir etnografinių projektų iniciavimas ir įgyvendinimas.
 
Reikalavimai: turėti aukštąjį humanitarinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu, būti kūrybiškam, iniciatyviam, imliam naujovėms, atsakingam, komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje, žinoti ir mokėti anglų kalbą. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
 
Darbo vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus.
Informuosime pokalbiui atrinktus kandidatus.
 
Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu direktore@silutesmuziejus.lt.
Telefonas pasiteirauti 8 68229145

Veiklos sritis: Muziejininkas – etnografas  atlieka etnografinio rinkinio tyrimo ir sisteminimo darbus, organizuoja etnografines parodas, vykdo ekspedicijas, veda etnografinius užsiėmimus.

Pareigybės  lygis  –  Darbuotojo pareigybės A1 lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnis).                

Pareigybės funkcijos. Muziejininkas – etnografas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

  1. Kaupia mokslinę medžiagą krašto etnografijos tema.
  2. Moksliškai klasifikuoja ir grupuoja muziejaus etnografinį fondą.
  3. Dalyvauja mokslinėse ekspedicijose, fiksuoja senąsias krašto tradicijas, kaupia etnografinę medžiagą.
  4. Sudaro mokslines kartotekas, atlieka pirminį eksponatų inventorinimą.
  5. Ruošia etnografines parodas, atrenka eksponatus pastovioms ekspozicijoms ir atsako už šių eksponatų estetinį išdėstymą ekspozicijose.  
   1. Veda ekskursijas muziejaus ekspozicijose.
   2. Rengia edukacines programas ir veda edukacines pamokas.
   3. Organizuoja etnografinę mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengia ekspozicijas, parodas, sudaro katalogus, rašo straipsnius, ruošia pranešimus.
   • Rengia mokslines konferencijas etnokultūros temomis.
   1. Pildo tradicinių kultūros vertybių registrą, teikia informaciją apie vykdomą etninę veiklą.
   2. Įgyvendina veiklas, numatytas Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui įgyvendinimo priemonių plane.
   3. Dirba su Lietuvos integralia muziejaus informacijos sistema (LIMIS);

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– humanitarinės krypties aukštasis universitetinis išsilavinimas,

– magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam lygiavertę humanitarinių mokslų studijų aukštojo mokslo kvalifikaciją; pirmenybė teikiama specialistams, turintiems etnografo, etnologo kvalifikacinį laipsnį;

-ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis kultūros, mokslo ar švietimo srities institucijose ar organizacijose;
-gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį ;
-mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti su šia veikla susijusią informaciją bei rengti išvadas;
-sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
– mokėti bent vieną oficialią Europos Sąjungos kalbos B2 lygiu (prioritetas – anglų k,);
-būti nepriekaištingos reputacijos, iniciatyviam, komunikabiliam bei kūrybingam;
-turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejaus veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles, veiklą, kitais teisiniais aktais.

Kontaktai: Laukiame Jūsų CV el. paštu direktore@silutesmuziejus.lt
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Kontaktinis asmuo: Indrė Skablauskaitė, tel. 868229145

Komentavimo galimybė išjungta.