Šilutės Hugo Šojaus muziejuje buvo atidaryta paroda „Baltų juvelyrika: nuo žaliavos iki dirbinio“

5

2017 m. rugpjūčio 24 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje buvo atidaryta paroda „Baltų juvelyrika: nuo žaliavos iki dirbinio“. Ji buvo skirta Šv. Elenos, kuri globoja archeologus ir naujų istorinių atradimų ieškotojus, dienos įprasminimui. Parodos metu lankytojai buvo supažindinti su skirtingais senųjų baltų juvelyrinių dirbinių gamybos etapais ir juos įprasminančiais eksponatais: 1) mineralais, iš kurių yra išgaunamas varis ir vario lydiniai: bronza, žalvaris; 2) atrinktais ir Šilutės Hugo Šojaus muziejuje saugomais archeologiniais juvelyriniais dirbiniais; 3) jų replikomis.

Šiam tikslui įgyvendinti iš Klaipėdos universiteto gamtos muziejaus ir Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus buvo pasiskolinti mineralai, iš kurių būdavo išgaunamas varis ir vario lydiniai: bronza, žalvaris. Taip pat parodai Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto metalo meno ir juvelyrikos programos pirmo kurso studentės pagamino juvelyrinius dirbinius, kurie yra Šilutės Hugo Šojaus muziejaus archeologijos skyriaus fonde saugomų Stragnų (Klaipėdos raj.) ir Vėžaičių (Šilutės raj.) kapinynuose rastų baltiškų papuošalų reprodukcijos. Gaminant papuošalus buvo stengtasi laikytis senovės baltų juvelyrikoje taikytų gamybos principų.

Parodą atidarė ir lankytojams pristatė Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejininkas – archeologas Mantas Užgalis ir archeologas doktorantas Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto lektorius Gvidas Slah.

Komentavimo galimybė išjungta.