Karo belaisvių stovyklos Macikuose 1941-1948 m.

DSC_0117-300x200Nebūna karo, kuriame nebūtų karo belaisvių ir pabėgėlių, okupuotos valstybės politinių
kalinių ar kitaip represuotų žmonių. Visi jie, kaip ir kariai kovos frontuose, pažino karo tikrovę
ir jos baisumus. Karas giliai įsirėžė į Lietuvos ir kitų šalių gyventojų sąmonę. Per Antrąjį
pasaulinį karą net 35 milijonai žmonių tapo karo belaisviais1. Antrojo pasaulinio karo metu ir
po jo Lietuvos žemė sugėrė daug žuvusių ir nukankintų žmonių kraujo. Lietuvoje ir vieni, ir kiti
okupantai žudė priešininkų karo belaisvius, daliai jų buvo sudarytos nežmoniškos gyvenimo
sąlygos – iš viso aukų skaičius siekė apie 168–172 tūkst. sovietinių karo belaisvių, vokiečių
karo belaisviai pokario metais (1944–1949 m.) sudarė gerokai mažesnę aukų dalį – apie 5 tūkst.

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.